Avbrott i vattenförsörjningen Skogsbo

Torsdag den 8 juli kommer ett avbrott i vattenförsörjningen påverka boende på Alfhemsvägen nr 33-51, Tallbackstigen nr 15-24 och Åsgårdsvägen 19 med anledning av arbete på ledningsnätet. Vattnet kommer stängas av kl 8.00. Det är svårt att förutsäga hur lång avstängningen blir, vi arbetar för att den ska bli så kort som möjlig.

Vid arbete på vattenledningsnätet kan vattnet bli grumligt eller missfärgat, det är ofarligt och åtgärdas genom att man spolar i en eller flera kranar. Om man bor i villa så rekommenderar vi att man börjar spola i kranen närmast vattenmätaren.