Förnyelsearbete på Malmgatan

Arbete med att förnya vatten- och avloppsledningar pågår på Malmgatan, från korsningen Bergslagsvägen och upp till Kungsgatan.

Malmgatan kommer vara avstängd för fordonstrafik på den sträcka som påverkas av arbetet. Kortare avbrott i vattenförsörjningen kommer att att påverka boende på Malmgatan.