VA-förnyelse Nornastigen

Arbete pågår med att förnya VA-ledningarna på Nornastigen. Korsningen Åsgårdsvägen-Nornstigen är i inledningen av projektet avstängd för trafik. Omledning sker via Mimerstigen-Alfhemsvägen-Uggelbergsvägen. Tack för visad hänsyn!