Vattenläcka Nybydalsvägen

Läckan är lagad

Under torsdag och fredag 1-2/7 kommer vi att laga en ny vattenläcka på Nybydalsvägen. Det medför tidvis avbrott i vattenförsörjningen för boende på Nybydalsvägen och i närområdet. Nybydalsvägen är avstängd för genomfartstrafik till dess att arbetet är klart.

I samband med alla arbeten på vattenledningsnätet så kan vattnet i kranarna bli missfärgat eller grumligt. Detta är inget farligt utan åtgärdas genom att spola i en eller flera kranar i huset. Börja gärna med den kran som sitter närmast vattenmätaren om du bor i villa.