Västerbovägen

Arbetet är avslutat.

Asfaltering kvarstår och ombesörjs av Teknisk service.