Vattenläcka Älvnäsleden

Arbete pågår att laga en vattenläcka vid Älvnäsleden. Ett körfält är avstängt mellan rondellen i korsningen Älvnäsleden-Corneliusgatan-Nybyvägen och Älvbrovägen. Välj om möjligt annan väg. Tack för visad hänsyn!