Vattenläcka Slaggatan

Vattenläckan är lagad. Vi har en vattenläcka ungefär vid Slaggatan 6. Läcklagning är planerad till tisdagen den 16 februari.

Vattenläckan kommer att lagas tisdag den 16 februari vilket kommer medföra att fastigheterna på Slaggatan 1 till 14 får avbrott i vattenförsörjningen i samband med reparationsarbetet. Redan nu är trycket på vattnet försämrat. Avstängningen av vattnet är beräknad till 09:00- 15:30 på tisdagen, men tiden är preliminär. Passa på att fylla upp vatten för matlagning och toalettspolning innan dess. En vattentank är uppställd utanför Slaggatan 3 där man kan hämta vatten.

Vattnet kan blir missfärgat i samband med reparationsarbetet. Om det är missfärgat när vattnetkommer tillbaka så använd den kran som sitter närmast där vattnet kommer in i fastigheten och spola tills vattnet blir klart igen.

 

Trafiken kommer påverkas då delar av gatan stängs av. Preliminärt kommer gatan att vara avstängd till och med onsdag 17 februari.