Vattenläcka Södra Parkgatan. Läckan är lagad

Vi har en vattenläcka ungefär vid Södra Parkgatan 4. Läcklagning är planerad till tisdagen den 23 februari.

Vattenläckan kommer att lagas tisdag den 23 februari vilket kommer medföra att fastigheterna på Södra Parkgtan 2-16 får avbrott i vattenförsörjningen i samband med reparationsarbetet. Redan nu är trycket på vattnet försämrat. Avstängningen av vattnet är beräknad från 10:00 på tisdagen, men tiden är preliminär. Passa på att fylla upp vatten för matlagning och toalettspolning innan dess.

Vattnet kan blir missfärgat i samband med reparationsarbetet. Om det är missfärgat när vattnet kommer tillbaka så använd den kran som sitter närmast där vattnet kommer in i fastigheten och spola tills vattnet blir klart igen.

Trafiken kommer påverkas då delar av gatan stängs av. Preliminärt kommer gatan att vara avstängd till och med onsdag 24 februari.