Personal som jobbar hos oss

Inom Avesta Vatten finns ett antal yrkesroller som var och en kräver sin speciella kompetens. Exempel på personal som arbetar hos oss är:

  • Drifttekniker VA-verk
  • VA-ingenjörer
  • Anläggnings- och underhållsarbetare
  • Kundservice och administrationspersonal
  • Projektledare
  • ÅVC-personal
  • Miljöingenjörer