Google maps

Hitta stationer

 • Återvinningscentraler
 • Farligt avfall
 • Kontor
 • Vattentankstationer

Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • Åtgärdat:Avläsningskort

  2020-09-28

  På grund av fel hos vår systemleverantör har det för en del användare inte fungerat att rapportera in mätarställningen för vattenmätare. Felet är nu åtgärdat och det skall fungera att rapportera in igen.

 • Stängt på Gruvgärdet 22/10

  2020-09-16

  Vi kommer hålla stängt på Gruvgärdets ÅVC 22/10 och öppnar åter 23/10 kl 10.00. Detta för att slutföra de sista delarna i ombyggnadsarbetet.

 • Vi söker drifttekniker

  2020-09-16

  Just nu har vi en annons ute där vi söker drifttekniker.

 • Förändrade regler farligt avfall

  2020-07-16

  Under sommaren har det beslutats om nya regler gällande hantering av farligt avfall. Detta påverkar de verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall.

 • Västerbovägen, Krylbo

  2020-07-16

  Den 20 juli 2020 återupptas VA-arbetena på Västerbovägen.

 • Avvikande öppettider 29/6 - 2/7

  2020-06-10

  Avvikande öppettider på Gruvgärdet under måndag - torsdag v 27 (29/6 - 2/7).

 • Arbeten på Gruvgärdets ÅVC

  2020-02-04

  Under vår och sommar 2020 kommer arbeten med att permanenta återvinningscentralen att pågå. Vanliga besökare kommer i största möjliga mån inte påverkas. Platsen för där du lämnar avfall kommer ha en annan placering mm.

 • Hämtningsschema 2020

  2020-01-02

  Nu finns hämtningsschema för 2020 att ladda ner.

 • Sophämtning i jul- och nyårshelgen

  2019-12-20

  Hämtning sker som vanligt för villaägare. Hämtning sker även på röda dagar såsom julafton.

 • VA-projekt Jularbo-Dicka

  2019-06-17

  Avesta Vatten och Avfall AB byter ut gamla VA-ledningarna mot nya efter riksväg 68, mellan Jularbo och Dicka i Avesta kommun.

 • Högboleden avstängd 6-7 maj

  2019-04-30

  Högboleden kommer vara avstängd för genomfartstrafik den 6-7 maj på grund av ledningsarbeten.

 • Extra mottagningsplats för ris

  2019-04-23

  Har du bara ris är det möjligt att även lämna detta vid Karlslund, strax före gamla ÅVC på vänster sida.

 • Begränsningar i framkomlighet

  2019-04-09

  På grund av begränsad framkomlighet på vissa vägar kan vi inte hämta avfall som planerat.

 • Återbruksmarknad

  2018-11-26

  Vi vill tacka alla som skänkte och bytte varor.

 • Broschyr om vår verksamhet

  2018-11-20

  Här kan du läsa mer om vår verksamhet

 • Gruvgärdets ÅVC invigd

  2018-07-01

  Lördagen 30/6 invigdes Gruvgärdets ÅVC, som ersätter Karlslund.

 • Invigning Gruvgärdets ÅVC

  2018-06-20

  30/6 kl 9.00 inviger vi Gruvgärdets ÅVC. Under invigningsdagen kommer vi bjuda på lite grillat och musikalisk underhållning.

 • Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

  2018-04-05

  Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

Visa alla nyheter